Bodemsanering Bloemistenlaan

In juli 1999 werd door IDDS BV een studie uitgevoerd naar de bodemverontreiniging van de wasserij Rentex Dieben BV aan de Bloemistenlaan/Zoeterwoudsesingel. In de bodem en het grondwater werden hoge concentraties van vluchtige organochloorverbindingen aangetroffen onder andere bestaande uit per-chloorethyleen en vinylchoride. Aangezien de gemeten concentraties ver boven de interventiewaarden uitkwamen, werd een saneringsplicht opgelegd. De aan het eind van de sanering gemeten concentraties van gechloreerde koolwaterstoffen waren onder de streefwaarden conform de Wet Bodembescherming, m.a.w. de grond is nu schoon. Wilt u meer informatie over de bodemsanering, dan kunt u zich wenden tot Emile de Heer (emiledeheer@gmail.com).