Ontwikkeling Bloemistenlaan (update 21 aug)

De panden van de voormalige wasserij en tegelhandel aan de Bloemistenlaan staan al geruime tijd leeg. Eigenaar Het Bleekveld BV heeft het plan om op deze locatie 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen) en een verdiepte parkeergarage te realiseren. Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep ingeschakeld. Voorafgaand aan het project heeft een bodemsanering plaatsgevonden.

Op 12 mei j.l. heeft B&W een ontwerp voor de wijziging van het bestemmingsplan vastgesteld.

Participatie

De projectontwikkelaar heeft al in een vroeg stadium contact gezocht met enkele bewoners(groepen). Met het oog op het algemeen belang van de wijk heeft ook het wijkcomité een aantal keren met de projectontwikkelaar en de gemeente overlegd. Voor een deel van de bezwaren van omwonenden is een oplossing gevonden. Over een ander deel, zoals het bezwaar tegen de plaats van de uitgang van de parkeergarage, blijven er verschillen van inzicht. Voorzover nu bekend zijn er vier zienswijzen ingediend, waarover de commissie Beroeps- en Bezwaarschriften de komende tijd een uitspraak zal doen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via 14071 of met de projectontwikkelaar, via info@interegion.nl. Op de website www.interegion.nl zijn impressies en een voorlopig ontwerp te vinden.

Procedure van verkoop is nog niet vastgesteld, maar  geïnteresseerden kunnen zich het beste melden via info@interegion.nl onder vermelding van naam en bereikbaarheidsgegevens.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws archief. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *