Ontwikkeling Bloemistenlaan (update 25 november)

De panden van de voormalige wasserij en tegelhandel aan de Bloemistenlaan staan al geruime tijd leeg. Eigenaar Het Bleekveld BV heeft het plan om op deze locatie 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen) en een verdiepte parkeergarage te realiseren. Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep ingeschakeld.

Op 11 september j.l. werd tijdens een inloopavond voorlichting gegeven over het project. Ongeveer 80 wijkbewoners uit alle delen van Tuinstad-Staalwijk waren gekomen met vragen die door medewerkers van de projectontwikkelaar en de gemeente aan de hand van ontwerpschetsen en plattegronden werden beantwoord. De meeste reacties over het ontwerp en de verdeling van woningen waren positief. Er bleven natuurlijk ook vragen (vooralsnog) onbeantwoord. Hoe het definitieve ontwerp van de huizen eruit gaat zien, hoe de omliggende woningen beschermd worden tegen inbraak tijdens het afbreken van de bestaande bedrijfspanden, hoe de omliggende woningen worden ontzien door trillingen door het sloopwerk, wat de verkoopprijs van de woningen gaat worden, hoe de aanmeldingsprocedure voor potentiële kopers gaat worden. De tijdsplanning is voorlopig als volgt: start sloopwerk in oktober 2020, oplevering van woningen rond oktober 2021.

Bodemsanering 

In juli 1999 werd door IDDS BV een studie uitgevoerd naar de bodemverontreiniging van de wasserij Rentex Dieben BV aan de Bloemistenlaan/Zoeterwoudsesingel. In de bodem en het grondwater werden hoge concentraties van vluchtige organochloorverbindingen aangetroffen onder andere bestaande uit per-chloorethyleen en vinylchoride. Aangezien de gemeten concentraties ver boven de interventiewaarden uitkwamen, werd een saneringsplicht opgelegd.

In 2014 werd een bodemsanering gestart door Groundwater Technology BV. Het saneringsplan werd vooraf beoordeeld en goedgekeurd door de Omgevingsdienst West-Holland van de Provincie Zuid Holland.

Voor de sanering werd verdunde waterstof peroxide en een slurry van ijzerpartikels geïnjecteerd, zodat de betreffende gechloreerde koolwaterstoffen konden worden verwijderd door filtering.

De verontreiniging heeft zich tussen 1999 en 2014 deels in ZO richting deels verplaatst naar de tuinen en woningen van de Bloemistenlaan en tuinen van de Lammenschansweg. De woningen en tuinen van de Zoeterwoudsesingel zijn niet meetbaar verontreinigd. Het verloop van de sanering werd tot november 2015 gemonitord. De stabiele eindsituatie werd gedurende 5 jaar gemonitord. De aan het eind van de sanering gemeten concentraties van gechloreerde koolwaterstoffen waren onder de streefwaarden conform de Wet Bodembescherming, m.a.w. de grond is nu schoon. De door Groundwater Technology BV gemeten concentraties werden onafhankelijk geverifieerd door ALcontrol BV.

Wilt u meer informatie over de bodemsanering, dan kunt u zich wenden tot Emile de Heer (emiledeheer@gmail.com).

Meer weten?

Wij houden u op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar wijkcomite.tuinstad.staalwijk@gmail.com.

Verkoop van woningen zal medio mei/juni 2020 zijn, procedure van verkoop is nog niet vastgesteld, maar  geïnteresseerden kunnen zich het beste melden via info@interegion.nl onder vermelding van naam en bereikbaarheidsgegevens.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *