Wijklab

Het Wijklab staat voor meedenken en meedoen in de wijk, met het doel om de wijk nog leuker te maken dan hij nu al is. Het Wijklab brengt ideeën, bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk bij elkaar.

Enkele initiatieven die uit het Wijklab zijn voortgekomen:

Buuv, wil je iets doen voor je buren of heb je iets nodig? Meld je dan aan via  www.buuv.nu. Of kom langs bij de buuvambassadeur op dinsdagochtend of vrijdagochtend in de Bop, Herenstraat 61.

De Raapstelen, elke tweede en vierde zaterdag van de maand rapen de Raapstelen het vuil uit de wijk. Meer info en aanmelden: ferryrigault@gmail.com 06-16414991.

Onder de titel ‘De Tuinstaal Vertellingen’ zijn er in de BOP acht zondagmiddagen georganiseerd waar twee of drie oudere wijkbewoners vertelden over de wijk in de periode 1940-1975. Dit ging per thema zoals bv. de winkels in de wijk, de scholen, de wijk in de Tweede Wereldoorlog enz. Tussendoor werden er oude foto’s over de wijk geprojecteerd. Meer hierover, zie de webpagina Tuinstaal Vertellingen.