Ontwikkeling Bloemistenlaan (update 15 mei)

De panden van de voormalige wasserij en tegelhandel aan de Bloemistenlaan staan al geruime tijd leeg. Eigenaar Het Bleekveld BV heeft het plan om op deze locatie 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen) en een verdiepte parkeergarage te realiseren. Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep ingeschakeld. Voorafgaand aan het project heeft een bodemsanering plaatsgevonden.

Op 12 mei j.l. heeft B&W een ontwerp voor de wijziging van het bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerp ligt gedurende zes weken ter inzage.

Participatie

De projectontwikkelaar heeft al in een vroeg stadium contact gezocht met diverse bewoners(groepen). Met het oog op het algemeen belang van de wijk heeft ook het wijkcomité een aantal keren met de projectontwikkelaar en de gemeente overlegd. Bij de bewoners van panden aan de Zoeterwoudsesingel gaat het voornamelijk om de erfafscheidingen, en de bewoners van de Bloemistenlaan hebben moeite met de uitgang van de parkeergarage en de rooilijn van de geplande bebouwing. Hoewel op dit moment (nog) niet aan alle wensen gehoor is gegeven, is het wijkcomité van mening dat het participatieproces in grote lijnen goed verloopt.

Meer weten?

Wij houden u op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar wijkcomite.tuinstad.staalwijk@gmail.com.

Verkoop van woningen zal medio mei/juni 2020 zijn, procedure van verkoop is nog niet vastgesteld, maar  geïnteresseerden kunnen zich het beste melden via info@interegion.nl onder vermelding van naam en bereikbaarheidsgegevens.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Terugblik wijkavond duurzaamheid

Samen met het wijkcomité Vreewijk en de wijkambassadeur Caroline Piet van GaGoed organiseerden we op 20 januari een avond over duurzaamheid. In drie korte presentaties kregen zo’n 45 belangstellenden informatie over o.a. vloerisolatie, isolatieglas en groene daken. De presentaties zijn te vinden op de website van wijkcomité Vreewijk.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief

Wie op de hoogte wil blijven van het actuele nieuws over de wijk, kan zich inschrijven voor onze nieuwsbrief d.m.v. dit formulier:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen