Over ons

Het Wijkcomite Tuinstad-Staalwijk is een stichting die tot doel heeft om als gesprekspartner van de gemeente op te treden. We geven input vanuit de wijk aan de gemeente en agenderen onderwerpen die in de wijk spelen. We kunnen assisteren bij het onderzoeken van draagvlak en mobiliseren mensen bijvoorbeeld om in een klankbordgroep deel te nemen. Ook stimuleren en faciliteren we wijkinitiatieven en organiseren en ondersteunen we wijkcommunicatie. Tot slot, en niet onbelangrijk, proberen we de sociale cohesie in de wijk te vergroten door het organiseren en ondersteunen van initiatieven zoals de jaarlijkse wijkborrel, de nieuwjaarslunch en de buitenspeeldag.

Voor onze activiteiten hebben we altijd veel vrijwilligers nodig. Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie of wil je gewoon af en toe helpen bij een activiteit, stuur dan een mail naar: wijkcomite.tuinstad.staalwijk@gmail.com

Samenstelling bestuur

  • Stephanie van den Berg
  • Ruurd de Boer, penningmeester
  • Emile de Heer
  • Arno Lammeretz, voorzitter
  • Wim Nijbroek
  • Pieter Swager
  • Max van der Wijk, secretaris

Nieuwsbrief

Ongeveer een keer per twee maanden verschijnt een nieuwsbrief waarin de belangrijkste actuele informatie over de wijk is opgenomen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen meld je dan aan via dit formulier: